nyestlogga20150703.jpg

           Protokoll för Blattnicksele Intresseförening

                             2009-05-12

 

 

Närvarande: Lage Byström, Tuula Halonen Brännlund, Mikael Forsgren, Annelie Gunnarsson, Fredrik Forsgren, Deborah Lunder och Elisabeth Efraimsson.

 

 

  1. Ordförande öppnade mötet.
  2. Sekreterare  Elisabeth
  3. Ekonomi: Bank 35 189:65  plusgiro 10.000kr öronmärkta för Finuldagen bidrag från Kronprinsessans fond.
  4. Kommande tillställning enl tillstånd är 27 juni på campingen, eftersom ingen från festkommittén var närvarande beslöt vi att invänta sammankallandet från dem. Vi hade dock på förslag att fråga Jens Olofsson om han kunde tänka sig spela den kvällen.
  5. Genomgång av arrende avtalet som skulle pressenteras senare under kvällen för nye arrendatorn Björn Alenius, detta skulle göras på campingen kl 19.00.
  6. Mikael fick i uppgift att läsa av strömmätaren och meddela vattenfall om ny betalare.
  7. När styrelsen åkte till campingen för träff med Björn deltog inte Elisabeth Efraimsson.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                                   Justerare

 

Elisabeth Efraimsson                                                          Mikael Forsgren