nyestlogga20150703.jpg

Styrelsemöte Blattnicksele Intresseförening 2009-06-10

 

Närvarande: Mikael Forsgren, Lage Byström, Fredrik Forsgren, Mia From, Joakim Alenius, Tuula Halonen Brännlund, Nicklas Sjöberg, Elisabeth Efraimsson och Björn Alenius.

 

 1. Ordf. Mikael öppnar mötet.
 2. Genomgång av föregående protokoll.
 3. Festkommittén redovisar:
  Anmälningar, 13 barn och 18 vuxna. Räknar dock med att det dyker upp oanmälda på tävlingsdagen.
  Mikael Forsgren presenterar tävlingen, dagens upplägg och regler. Kl 08,30
  Regler ska anslås vid campingen, tillgängligt för alla att läsa. Festkom. Fixar
  Fisket får ske över hela selet. Båt är tillåten dock ej nät.
  Nicklas Forsgren och Jesper Sjöberg kontrollanter
  Vid anmälan underskrift på att deltagaren förstår reglerna och att deltagandet sker helt på egen risk.
  Festkom. fixar
  underlag för detta.
  Tuula ordnar med växel inför lördagen.
  Priser ordnade både till vuxen tävlingen och barntävlingen.
  Björn talar om att det kommer att finnas mat att köpa vid uppehållet mellan 12.00-13.00.
  Björn sponsrar ett av badkorten som köps under dagen. Vinnaren får tillbaka pengarna för badkortet.
  Ång Jenny startas torsdags em för att värma poolen.
  Vackert väder är beställt.
  Styrelsen noterade att inför nästa år ev sälja starkort och på dessa ha utlottning av priser.
 4. Styrelsen har fått förfrågan från kommunen om att ha feriearbetare, skolungdomar under ett antal veckor. Vi beslöt att tacka ja. Till arbetsledare utsågs Mikael och Fredrik Forsgren. Elisabeth meddelar kommunen. Förslag vad de skulle jobba med var: Grovsopstädning (runt ikring, skog osv), städa runt tennisplanen, förpackningsinsamlingen, kratta vid anslagstavlan och rastplatsen. Ev. har Björn lite målning.
 5. Styrelsen bestämde att tälthyra (militär tälten)ska uppgå till 300kr/dygn, viktigt att informera om att tälten måste vara torra när de plockas ner för förvaring.
 6. Lördagen 27/6:

  Buss med chaufför hyres 3808:- Lage bokar klart
  Föranmälan görs till Fredrik Forsgren tele 20075 oavsett om man ska åka med bussen eller stanna kvar, senast den 22/6.
  200kr buss och mat.  100kr mat.
  Festkommittén beställer med Deborah, öl för 60pers, 1 vindunk, salta nötter o pinnar. Kollar även av ölglasen. Även om det passar för Jens att spela den kvällen.
  Lage ansvarar för annonserna på byn. Även att kolla med Stefan B
  Tuula ordnar med växel
  Björn står för förtäringen under kvällen. Maten serveras från kl 16.00
  bussen avgår från campingen kl 19.30
  Styrelsen hoppas på fler än 31st som vill åka buss till Storuman.

 7. Påminnelse från tidigare protokoll ang en grillkåta som Råsavänoto skulle ställa upp som skoterutflyktsmål runt i kring Blattnicksele någonstans. Vårat förslag blir udden vid campingen. På så vis kan alla nyttja grillkåtan. Lage  meddelar Joakim Arvidsson om detta.
 8. Ekonomisk redovisning. Bank 30 107:65 plussgiro 10.000kr icabanken 8.000kr
 9. Styrelsen beslöt att Tuula kan byta till bankgiro från plussgiro.
 10. Björn påpekar om fönstret som är trasigt i damernas toalett. Elisabeth köper ett fönster nu till helgen i stan om det finns. Storlek 70x70.
 11. Medlemsavgiften. Inbetalningskorten delas ut av Lage och frivillig. Elisabeth ordnar med papperet.
 12. Nästa möte bestäms till den 23/6 kl 19.00. Campingen
 13. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

 

 

 

Vid protokollet                                            Justerare

 

Elisabeth Efraimsson                                   Lage Byström