nyestlogga20150703.jpg

Styrelsemöte Blattnicksele Intresseförening 2009-09-02

 

Ordf Mikael Forsgren hälsade oss välkomna till höstens första möte.

Sekr Elisabeth Efraimsson

 

  1. Genomgång av föregående protokoll
  2. Ekonomi: Tuula kunde inte lämna uppgift då hela samhället var strömlöst.

  3. Arrangemang: Finuldagen 17oktober, nytt möte enbart för denna 14sept.PUB 7 november, Festkommittén fick i uppdrag att kolla upp orkester. Förfrågan från Gerd From om att få delta på nästa möte, Mikael kallar henne.Elisabeth kallar Ann-Katrin från ABF.Det diskuterades vidare om arrangemanget av Puben men inget blev direkt bestämt. Möte enbart för denna blir senare, ej bestämt.
  4. Elisabeth informerade om att hon glömt bort inbetalningskorten för medlems-avgiften som hon fått i uppdrag vid tidigare möte, lovade att detta skulle åtgärdas direkt.
  5. Vidare pratade styrelsen om hur trevligt vi tycker att campingen har skötts under sommaren. Möte med Björn Alenius för att höra han åsikt om fortsatt arrende, kommer att ske senare under hösten efter kontakt med Björn.
  6. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Justerare

 

Elisabeth Efraimsson Tuula Halonen Brännlund