nyestlogga20150703.jpg

Styrelsemöte Blattnicksele Intresseförening. 20091001

Närvarande: Mikael Forsgren, Nicklas Sjöberg, Deborah Lunder, Tuula Halonen Brännlund, Björn Alenius, Inger Israelsson och Elisabeth Efraimsson

 

Ordf Mikael Forsgren

Sekr Elisabeth Efraimsson

Just. Tuula Halonen Brännlund

 

 1. Pub 7 november

  Intresseföreningen kommer att stå för insläppet under kvällen.

 2. . Björn och Inger kommer att hålla i Puben den 7 november, vi hjälper till att beställa de som behövs.
 3. Campingen, Styrelsen tackar Björn och Inger för sommaren som varit och berömmer deras insats här på campingen.

  Björn och Inger tackar alla bybor för deras engagemang och intresse för campingen och kommer att fortsätta arrendera den tills vidare.

  Samarbetet mellan Intresseföreningen, byn och Campingen har fungerat bra under sommaren.

   

 4. Styrelsen kommenterar att underhåll har skett både utvändigt och invändigt på byggnader under sommaren, allt till det bättre.
 5. Poolen har fungerat bra förutom den lilla där sandfiltret är trasigt, det får vi ordna innan nästa sommar
 6. Tuula informerar om att Intresseföreningen har fått beviljat bidrag från kommunen om att installera luftvärmepump ute på Campingen, projektet ska genomföras precis som vi planerat. Deborah meddelar Bäcklunds Värme vilka varit med i ansöknings fasen.
 7. Nytt möte bestämt 2 november kl 19.00 på campingen inför PUBen.

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Efraimsson Tuula Halonen Brännlund