nyestlogga20150703.jpg

Styrelsemöte Blattnicksele Intresseförening. 20091012

 

Närvarande: Deborah Lunder, Lage Byström, Annelie Gunnarsson, Joakim Alenius, Tuula Halonen Brännlund, AnnKatrin Forsgren, Tom Backman, Nicklas Sjöberg och Elisabeth Efraimsson

 

Ordf Mikael Forsgren

Sekr Elisabeth Efraimsson

Just. Deborah Lunder

 

Tom Backman presenterade Istävlingen Iskul på hjul tävlingen pågår i 3 timmar.

Meningen är att denna tävling ska köras i samband med Isfestivalen nere på älven den 20mars 2010.

 

Det är en lagtävling där lagen består av 4-8 personer varav 1 av motsatta kön.

Anmälningsavg 2000kr/lag

Banan 1000m

Det krävs rätt mycket folk för att detta ska kunna genomföras omkring 15 personer tror Tom.

Vi lovar att ställa upp med så mycket folk som vi orkar med, vi ska ju även genomföra det vanliga med Isfestivalen.

 

Tom pratar med Bert Ingvar ang banan.

Möte bestämdes ingen datum utan närmare jul blev det vi sa.

Tom tackade för sig.

 

Sedan avstämde vi att allt var ordnat inför Finuldagen.

AnnKatrin tackade för sig.

 

Föreningens ekonomi. Bank 18524:65 Plussgiro 26 468:80

 

Sedan brainstormade vi runt julskyltningen, skulle de gå göra något mysigt här i Blattnicksele med tomte, eldar, fika mm.

 

Nästa möte 2 november för att sammanställa inför puben. Plats Campingen kl 19.00

 

Ordf tackade för mötet.

 

 

Elisabeth Efraimsson Deborah Lunder