nyestlogga20150703.jpg

Styrelsemöte Blattnicksele Intresseförening. 20091102

 

Närvarande: Björn Alenius, Nicklas Sjöberg, Lage Byström, Nicklas Forsgren, Joakim Alenius, Nilanie Önnerlöv, Mattias Nilsson, Tuula Halonen Brännlund, Deborah Lunder, Mikael Forsgren, Annelie Gunnarsson och Elisabeth Efraimsson

 

Ordf Mikael Forsgren

Sekr Elisabeth Efraimsson

Just Mikael Forsgren

 

1, Pub lörd 7 november kl 21,00-00,00

Inträde 100kr

Varmkorv och pizzaslice

Leg kontroll 18 år.

Orkester LIVE MATERIÖL

 

2. Beställning av öl, cider och vin skrevs ihop under mötet och lämnades till Deborah.

Även så beställning av glas, nötter, saltapinnar, marschaller osv

Priser för öl, cider 50kr

Xcider 30kr

Vin 30kr

Pizzaslice, varmkorv 20kr

 

3. Elisabeth kollar med AKK på kommunen om tillståndet är okej utskrivet nu när Björn och Inger ska stå i baren.

 

4. Elisabeth köper även in belysning inför kvällen, Mikael kollar och meddelar via mobilen hur de gamla fungerar.

 

5.Nillan gör affischer mailar till Elisabeth som skriver ut och levererar för uppsättning imorgon tisdag.

 

6. Genomgång av personal inför lördagen, som vanlig måste vi kolla runt om det finns folk som kan tänka sig hjälpa till med något. Vi räknade upp några namn och delade upp dessa mellan oss.

 

7. Vi träffas på skolan fredag 6 november kl 18.00 för att ställa i ordning allt.

 

8. Nästa möte för att sammanställa Finuldagen samt pubafton blir måndag 16 november kl 19.00 Campingen.

 

9. Banken 3 859:65 Plussgirot 30143:80

 

10. Björn hade funderingar runt i kring grävandet inför installationen av värmeanläggningen, vi beslöt att Björn skulle ringa Bäcklunds och kolla om det skulle hinnas alls innan sommaren.

 

11. Björn undrade också om grillkåtans uppsättande, personer finns för att hjälpa till med detta. Rökrör bör nedgrävas för att få syretillsättning till elden inne i kåtan och detta skulle kunna göras samtidigt som den övriga grävningen. Björn kollar upp och återkommer till Nicklas om vad som blir.

 

12. Ordförande avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Efraimsson Mikael Forsgren