BlattIF-2.gif  Blattnicksele IF BlattIF-3.gif

 

Gamla lag bilder från 1950-2003

finns att se på blattnicksele .com

>>Klicka här om du vill se <<


Bilder från Blattnickseles idrottsgala 2011

Klicka

>> Här <<


Se Blattnicksele IF fotboll

på lagsidan speltider mm.

Klicka på bollen

fotboll.jpg

logo_white_163x36-2.gif

Vattenfall Vindkraft  AB

Blattnicksele IF och Blattnicksele intresseförenings sponsor

Gå gärna in på Timecenter och registrera er även om ni inte är med på träningarna

eftersom nyhetsbrev från Blattnicksele bys föreningar kan skickas ut till alla som har en mejladress.

Blattnicksele IF styrelse

Ordförande Gerd From

Kassör Erika Forsgren

Sekr. Erika Pettersson

Ledamöter Jim Karlsson

Mattias Nilsson

Mattias Bäcklund

Kristoffer Löfdahl

Suppl. Rickard From